Αρχική

  «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών»

   

  Τα τελευταία χρόνια λόγω της εντατικοποίησης της χρήσης των φυσικών πόρων, της αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών στον πλανήτη και τέλος λόγω της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας σε νέους τεχνολογικούς τομείς η εναπόθεση στο έδαφος βαρέων μετάλλων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας.

  Τα βαρέα μέταλλα μεταφέρονται στην τροφή του ανθρώπου από το έδαφος, μέσω των  φυτών και των ζώων. Διακινούνται στον οργανισμό με την κυκλοφορία του αίματος και εισέρχονται στα κύτταρα. Είναι ιδιαίτερα τοξικά για τα θερμόαιμα ζώα και τον άνθρωπο και μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις, συνήθως χρόνιες λόγω της αθροιστικής τους δράσης. Επίσης προξενούν γενετικές ανωμαλίες, δρουν στο ανοσοποιητικό και ενδοκρινολογικό σύστημα και προσβάλλουν τα νευρικά κύτταρα. Δηλητηριάσεις από τοξικές ουσίες όπως μόλυβδο ή χαλκό, μπορεί να προκαλέσουν νοητική υστέρηση. Επιπλέον, τοξικές ουσίες όπως ο μόλυβδος και ο υδράργυρος μπορεί να προκαλέσουν οργανικά ψυχοσύνδρομα, δηλαδή ψυχοπαθολογικές καταστάσεις που συνδέονται με οργανικές διαταραχές του εγκεφάλου και καρκινογενέσεις. Περαιτέρω σε ελληνική μελέτη βρέθηκε ότι η παρουσία μολύβδου στο αίμα των παιδιών έχει συσχέτιση με υπολειμματική ανάπτυξη παιδιών (πιο μικρόσωμα παιδιά) σε μολυσμένες περιοχές.

  Στην Ελλάδα η περιοχή του Λαυρίου, λόγω των εκτεταμένων εργασιών εξόρυξης που πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη ένταση την περίοδο 1865-1989, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διερεύνησης των δυσμενών επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Υπό το πρίσμα αυτό καθίσταται αναγκαία η διεξαγωγή μιας επιδημιολογικής μελέτης προκειμένου να αποσαφηνιστούν, να οριστούν και να τεκμηριωθούν οι οριακές τιμές βαρέων μετάλλων για  τη χρήση των εδαφών, να διενεργηθεί επιδημιολογική μελέτη σε παιδικό πληθυσμό και να εκτιμηθεί η επιβάρυνση του οργανισμού των παιδιών από περιοχή με έκθεση από βαρέα μέταλλα, σε σύγκριση με δείγμα μαρτύρων από περιοχή χωρίς έκθεση με απώτερο στόχο τις βέλτιστες υπηρεσίες υγείας.

  Μέσα από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, προωθεί το ζήτημα των βαρέων μετάλλων και των επιπτώσεών τους στην Δημόσια  αλλά και την επαγγελματική Υγεία. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από δύο Προγράμματα ΕΣΠΑ που ολοκληρώθηκαν το 2015 η ΕΣΔΥ με το έμπειρο και επιστημονικό προσωπικό της παρήγαγε χρήσιμο έργο το οποίο αφορά τα βαρέα μέταλλα. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών, διεξήγαγε  την Επιδημιολογική Μελέτη σε μαθητικό πληθυσμό, καταγράφοντας επιδημιολογικά στοιχεία και συλλέγοντας δείγματα ούρων από παιδιά δημοτικών σχολείων. Επίσης στο πλαίσιο του Προγράμματος  Κατευθυντήριες  Οδηγίες Διαχείρισης Μειζόνων Παραγόντων Επαγγελματικού Κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα κατάρτησε τον τόμο ο οποίος αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας.